SchleTek Carbon Cleaner 150ml spray

Přebíjení STROBL.CZ

Informace, objednávky

+420 728 760 443
+420 737 923 868

po–čt: 9–16h, pá: 9–14h

Přihlásit se

Nabídka zboží

ZAVOLEJTE NÁM!

Máte technický dotaz?
Nenalezli jste, co hledáte?
Chcete si objednat po telefonu?

728 760 443
737 923 868

7 let záruka na LEE PRECISION

Pouze u nás získáte 7 let záruku na přebíjecí lisy LEE PRECISION.

více

POŠTOVNÉ ZDARMA

objednávky nad 6.000 Kč po ČR

objednávky nad 10.000 Kč po SR

(platí pro maloobchodní zákazníky)

Střelecký tým

Přidány fotografie ze závodu ve střelbě z Mosina pořádaného v Žíšově 13.7.2019.

více

katalog zboží > Čištění zbraní > Oleje na zbraně, solventy, černidla

SchleTek Carbon Cleaner 150ml spray

Časově úsporné odstranění odolného znečištění. Speciální receptura pro těžce používané střelné zbraně. Vyrobeno v Německu. Carbon Cleaner 150 ml sprej.

Dostupnost: skladem
Kód produktu: SCH_S_CC150A
Výrobce: SchleTek

Cena:

339,00Kč

Počet kusů:
Koupit

Popis produktu

 

Časově úsporné odstranění odolného znečištění. Speciální receptura pro těžce používané střelné zbraně.

Časté a důkladné čištění zbraně není jen předpokladem k dosažení maximální spolehlivosti zbraně, ale také rozhodujícím faktorem pro vaši vlastní bezpečnost při každodenním používání.

Zejména na silně používaných střelných zbraních může být znečištění od nitro a černého střelného prachu extrémně zatvrzené, nebo vypálené. Díky speciálnímu složení je SchleTek Carbon-Cleaner ideální pro rozpouštění a odstraňování i tak odolného znečištění.

Carbon-Cleaner, původně vyvinutý pro armádu, je velmi účinné rozpouštědlo pro nitro a černý střelný prach pro náročné použití. Vysoce účinné látky pronikají do hloubky a rozpouští i silné znečištění. Carbon-Cleaner je proto ideální k čištění otvorů černoprachých děl, vypálených kroužků na válcích revolverů, k čištění těl závěrů atd. Obecně by to byly velmi časově náročné práce, ale Carbon-Cleaner vám práci ušetří, takže se můžete plně soustředit na střelbu.

 

Obsah: 150 ml


Vyrobeno v Německu.

 

 

 

 NEBEZPEČÍ

 ghs 02ghs 07ghs 08

Obsahuje: tuluene, isopropanol
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: Při zahřátí může vybuchnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškozování plodů nenarozených dětí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici. P101 Pokud potřebujete lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte štítek. P210 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. - Nekouřit. P251 Nádoba pod tlakem: Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P405 Uchovávejte uzamčený. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. P501 Obsah / obal zlikvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Nádoba je pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. Nestříkejte na otevřený oheň ani na žhavé materiály. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla - Zákaz kouření. Bez dostatečného větrání může vytvářet výbušné směsi.