Jak získat zbrojní průkaz

Přebíjení STROBL.CZ

Informace, objednávky

+420 728 760 443
+420 737 923 868

po–čt: 9–16h, pá: 9–14h

Přihlásit se

Nabídka zboží

ZAVOLEJTE NÁM!

Máte technický dotaz?
Nenalezli jste, co hledáte?
Chcete si objednat po telefonu?

728 760 443
737 923 868

7 let záruka na LEE PRECISION

Pouze u nás získáte 7 let záruku na přebíjecí lisy LEE PRECISION.

více

POŠTOVNÉ ZDARMA

objednávky nad 6.000 Kč po ČR

objednávky nad 10.000 Kč po SR

(platí pro maloobchodní zákazníky)

Střelecký tým

Přidány fotografie ze závodu ve střelbě z Mosina pořádaného v Žíšově 13.7.2019.

více

Jak získat zbrojní průkaz

 

Informace o získání zbrojního průkazu

 

1)    Co je zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení.

Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin:

 1. ke sběratelským účelům,
 2. ke sportovním účelům,
 3. k loveckým účelům,
 4. k výkonu zaměstnání nebo povolání,
 5. k ochraně zdraví, života nebo majetku,
 6. k provádění pyrotechnického průzkumu.

Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

 

2)    Kdo může získat zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz vydá příslušný útvar policie na základě žádosti fyzické osobě, která:

 1. má místo pobytu na území České republiky
 2. dosáhla předepsaného věku - zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F smí mít jen osoba starší 21 let, zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osoba starší 18 let, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak
 3. je způsobilá k právním úkonům
 4. je zdravotně způsobilá - Posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči.
 5. je odborně způsobilá - Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E přihlašuje na předepsaném tiskopise u příslušného útvaru policie, prokazuje ji před zkušebním komisařem, který po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti, zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie, náklady spojené s provedením zkoušky hradí žadatel.
 6. je bezúhonná - Bezúhonnost posuzuje příslušný útvar policie a k jejímu posouzení požaduje vydání opisu z evidence Rejstříku trestů, při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.
 7. je spolehlivá
 8. je držitelem platného loveckého lístku, jde-li o zbrojní průkaz skupiny C
 9. Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F se ke zkoušce odborné způsobilosti přihlašuje na předepsaném tiskopise "Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F" (příloha č. 23 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.) na Ministerstvu vnitra, tiskopis je možné si vyzvednout na jakémkoliv krajském ředitelství policie. Tiskopis je možné si stáhnout a vytisknout. Jeho tisk musí být barevný.

 

3)    Jak podat žádost o vydání zbrojního průkazu

Pro vydání zbrojního průkazu musíte předložit vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu.

K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit:

 • posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší tří měsíců,
 • doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší jednoho roku,
 • 2 fotografie o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele,
 • u žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C předložit platný lovecký lístek,
 • eventuálně i další doklady podle ustanovení § 17 odst. 4 nebo 5 zákona.

Vyplněný tiskopis žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo o rozšíření skupin zbrojního průkazu spolu s přílohami je nutné podat u příslušného útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické osoby, to znamená podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince.

Formuláře

 • žádost o vydání zbrojního průkazu (i pro vydání nového zbrojního průkazu - tzv. prodloužení platnosti)

Tiskopisy je možné si vyzvednout na jakémkoliv krajském ředitelství policie nebo stáhnout a vytisknout. Jejich tisk musí být barevný a oboustranný, pokud jde o více stran. Oba tiskopisy jsou stanoveny vyhláškou č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb., v příloze č. 10, resp. v příloze č. 11.

 

4)    Zkouška odborné způsobilosti

Zkouška odborné způsobilosti má za úkol ověřit, zda znáte zákon o zbraních a zda se při manipulaci se zbraní chováte bezpečně. Obsahuje 2 části - Teoretickou a praktickou část.

U zkoušky musíte prokázat svojí totožnost, například předložením občanského průkazu. Zkušební komisař si Vás zkontroluje s evidovanou přihláškou a přizpůsobí Vám podle ní zkoušku.

 

Teoretická část

Teoretická část obsahuje písemný test, který trvá 40 minut. Od zkušebního komisaře si vylosujete papír s otázkami vybranými ze sady otázek, která je veřejně k dispozici i s odpověďmi a můžete si ji stáhnout na webu ministerstva vnitra, nebo u nás. Také dostanete záznamový arch, na který se odpovědi zaznamenávají.

Po absolvování testu Vám komisař sdělí výsledek a dá Vám možnost nahlédnout do tiskopisu a testového souboru za účelem porovnání chybných odpovědí a správného řešení.

V případě kladného hodnocení budete připuštěni ke druhé, praktické části zkoušky.

 

Praktická část

Praktická část zkoušky se koná zpravidla ve stejný den jako teoretická zkouška na určené střelnici. Zkušební komisař Vám určí bezpečný prostor a svěří Vám zbraň vyhovující Vaší kategorii zbrojního průkazu, se kterou budete předvádět bezpečnou manipulaci a další činnosti stanovené právním předpisem.

Poté přejdete na střelnici, kde Vám vysvětlí pokyny, podle kterých se budete na střelnici chovat a podle kterých absolvujete střelbu na terč. Zkušební komisař určí, kdy se dostavíte k seznámení se s celkovým vyhodnocením zkoušky.

 

Výsledek

Pokud jste v obou částech uspěli, předá Vám zkušební komisař doklad o osvědčení odborné způsobilosti a ten odevzdáte na příslušném oddělení policie. Poté bude Vaše žádost o vydání zbrojního průkazu kompletní a už budete jen čekat na vystavení Vašeho zbrojního průkazu.

 

5)    Jaké se platí poplatky

Za vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění se vybírá poplatek 500 Kč. Správní úřad může snížit poplatek při vydání zbrojního průkazu v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby na 25 Kč. Za vydání duplikátu zbrojního průkazu se vybírá poplatek 100 Kč. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek 500 Kč za každou skupinu rozsahu oprávnění. Za vydání nového zbrojního průkazu může správní úřad snížit poplatek na 300 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.

Správní poplatek za vydání zbrojního průkazu se platí v české měně a lze jej platit kolkovými známkami. Je splatný buď při přijetí podání, nebo později, vždy však před provedením požadovaného úkonu, tedy před vydáním žádaného dokladu.

 

Zdroj: Ministerstvo Vnitra ČR