Dvousložkové lepidlo SchleTek Gun-Ultrabond - Transparentní

Přebíjení STROBL.CZ

Informace, objednávky

+420 728 760 443
+420 737 923 868

po–čt: 9–16h, pá: 9–14h

Přihlásit se

Nabídka zboží

ZAVOLEJTE NÁM!

Máte technický dotaz?
Nenalezli jste, co hledáte?
Chcete si objednat po telefonu?

728 760 443
737 923 868

7 let záruka na LEE PRECISION

Pouze u nás získáte 7 let záruku na přebíjecí lisy LEE PRECISION.

více

POŠTOVNÉ ZDARMA

objednávky nad 6.000 Kč po ČR

objednávky nad 10.000 Kč po SR

(platí pro maloobchodní zákazníky)

Střelecký tým

Přidány fotografie ze závodu ve střelbě z Mosina pořádaného v Žíšově 13.7.2019.

více

katalog zboží > Optika, puškařské nářadí > Nářadí pro montáž a údržbu

Dvousložkové lepidlo SchleTek Gun-Ultrabond - Transparentní

Speciální lepidlo pro všechny aplikace lepení, které vyžadují trvalé, vysoce odolné spoje. Pro téměř všechny druhy materiálu.

Dostupnost: skladem
Kód produktu: SCH_S_GUBC50
Výrobce: SchleTek

Cena:

986,00Kč

Počet kusů:
Koupit

Popis produktu

 

Speciální lepidlo pro všechny aplikace lepení, které vyžadují trvalé, vysoce odolné spoje. Pro téměř všechny druhy materiálu. Snadno použitelná dvousložková kazeta s praktickou směšovací tryskou.

SchleTek Gun-Ultrabond je profesionální lepidlo, speciálně vytvořené pro použití na střelných zbraních. Kromě toho je ideální pro různé další oblasti použití v domácnosti a dílně, jakož i pro řemesla a hobby. Gun-Ultrabond je založen na nejnovější technologii methylmethakrylátu (MMA) a nabízí výrazně širší spektrum použití, než konvenční polyuretanová nebo epoxidová lepidla. Lze použít pro lepení celé řady různých materiálů, například: dřevo, kov, ABS plast a další speciální plasty.

Gun-Ultrabond vykazuje vynikající rázovou houževnatost, pevnost v tahu a pevnost ve střihu (ocel / ocel do 30 N / mm², hliník / hliník do 27 N / mm², polykarbonáty do 13 N / mm², ABS / ABS do 8 N / mm²). Je odolný vůči různým chemickým vlivům, jako jsou tuky, slaná voda, paliva, oleje atd. Gun-Ultrabond se navíc vyznačuje vysokou teplotní odolností od -55 °C do +120 °C. (248 °F) a samozřejmě je vhodný pro venkovní použití. Doba zpracovatelnosti: přibližně 20 minut. Při pokojové teplotě bude dosaženo přibližně 75% konečné pevnosti po 2 hodinách. K úplnému vytvrzení dojde po 24 hodinách.

Praktická dvoukomorová kazeta se samostatnou směšovací tryskou umožňuje rychlou a snadnou manipulaci. Zároveň lze použít pouze potřebné množství lepidla, přičemž zbytek je bezpečně uchován až do dalšího použití.

Tlačná pistole není součástí balení - nutné zakoupit samostatně.

 

Obsah: 50 ml

 

Samostatně k dispozici: Tlačná pistole na dvousložková lepidla (SchleTek Glue-Gun 2K), náhradní směšovací trysky

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

ghs 02ghs 07ghs 05

Obsahuje: methylmethakrylát, kyselinu methakrylovou
Propylidynetrimethanol, ethoxylovaný, estery s kyselinou akrylovou, kumenhydroperoxid
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Pokud potřebujete lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P271 Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / .... P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškerý kontaminovaný oděv okamžitě svlékněte / svlékněte. Omyjte pokožku vodou / sprchou. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte stávající kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. P333 + P313 Dojde-li k podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P405 Uchovávejte uzamčený. P501 Obsah / obal zlikvidujte v souladu s místními / národními předpisy.